Virtualna prehliadka Virtuálna prehliadka
Darčeky Darčekové a rekreačné poukazy
Hotel Avalanche***

Ubytovací poriadok

1. Hotel *** Avalanche (ďalej len Hotel) môže ubytovať hosťa, ktorý si vopred objednal a s ubytovateľom potvrdil služby, prípadne došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania, prípadne je už hosť k ubytovaniu prihlásený.

2. Hosť predloží pracovníkovi recepcie pri príchode svoj platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas ), víza – vízová povinnosť (prihlasovanie pobytu cudzincov je upravené osobitnou právnou úpravou).

3. Hotel poskytuje ubytovanie služby podľa vyhlášky MH SR č.419/2001 Z..z.

4. Hotel je povinný v zmysle objednaného ubytovať hosťa najskôr od 14.00 hodiny. Ubytovaný hosť je povinný podľa dohodnutého odhlásiť sa z ubytovania najneskôr do 10.00 hodiny, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

5. Hotel poskytuje aj ďalšie služby. Po ukončení pobytu hosť podľa cenníka uhradí platbu za poskytnuté služby.

6. V prípade, že hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Hotel ponúknuť aj iný druh izby ako mal pôvodne na ubytovanie.

7. Hotel zodpovedá za peniaze a cenné veci len v prípade, že boli riadne oproti dokladu uložené v hotelovom trezore na recepcii hotela.

8. Ubytovaný hosť môže  prípadné návštevy prijímať v čase od 8.00 do 22.00 hodiny v spoločenských priestoroch.

9. V prípade, že cena za vyčerpané služby ubytovaného hosťa prekročí výšku 300,-Eur a hosť nemal uhradené žiadnu zálohu Hotel má právo žiadať úhradu zálohy už v priebehu pobytu.

10. V Hoteli je hosťom na viditeľnom mieste k dispozícii vyvesený požiarny poriadok, ktorým sú ubytovaní hostia povinní sa riadiť.

11. V hotelovej izbe ani v spoločenských priestoroch nesmie ubytovaný hosť premiestňovať nábytok,   upravovať akýmkoľvek spôsobom elektrické a iné inštalácie. Taktiež nie je povolene používanie akýchkoľvek  elektrických spotrebičov (varná kanvica), okrem tých, ktoré sú určené na osobnú hygienu ( holiaci strojček, fén).

12. V Hoteli je po dohode možné ubytovanie s menšími a tichými rasami domácich zvierat.

13. V celom objekte Hotela je zakázané fajčenie.

14. Hotel má na úschovu lyží, sánok a ostatných športových potrieb vyhradenú  miestnosť.

15. Dieťa do 10 rokov nie je vhodné nechávať osamote na izbe, prípadne v spoločenských priestoroch hotela. V prípade úrazu zodpovedá za dieťa osoba, ktorá je prihlásená na pobyte.

16. V prípade úrazu sú zamestnanci Hotela povinný privolať lekársku pomoc.

17. V čase od 22.00 hodiny do 07.00 hodiny je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

18. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov SR a škodového cenníka Hotela.

19. Prípadné sťažnosti alebo návrhy na zlepšenie služieb prijíma vedúca recepcie a riaditeľ hotela.

20. Hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok, v prípade jeho porušenia má Hotel právo odstúpiť od zmluvného vzťahu o poskytovaní ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutej doby.  

           

Ubytovací poriadok je platný od 1. novembra 2011

 

                                                                                                                   Peter Ľupták

        Vo Štôle 31. októbra 2011                                                                   konateľ

Máte špecifické požiadavky alebo si želáte vypracovať iba predbežnú ponuku na pobyt? Neváhajte nás kontaktovať cez náš online formulár.

Kontaktný formulár

Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím